Kate

Za Uechi ryu karate-do je značilno da vsebuje malo kat (vsega skupaj 8). Prvotno se je znotraj te šole poučevalo le tri kate, ki so kitajskega izvora in jih je s seboj prinesel Kanbun Uechi. Te kate so sledeče:

  • Sanchin sanchin
  • Seisan seisan
  • Sanseiryu sanseiryu

Sanchin je najbolj poudarjana in najpomembnejša kata in hkrati osnova za učenje vseh naslednjih. Ime pomeni tri spopade (telesa, uma in duha), pa tudi tri udarce ali tri korake. Namenjena je učenju fizičnih, mentalnih ter duhovnih principov. Z učenjem Sanchin-a se usvoji osnovno gibanje, osnovni telesni položaj, osnovne udarce, osnovne obrambe, pravilno dihanje ter ozaveščenost oz. mentalni pristop k samemu treningu karateja.

Druga od treh glavnih kat je Seisan, pomeni pa »trinajst«. Skoraj vsi okinavski stili poznajo neko različico Seisan kate in tudi vse so si do določene mere med seboj podobne. Katera pa je prva oz. najstarejša pa ni poznano. Velja pa, da je Uechi ryu Seisan še nekako najbolj primerljiva z originalno kitajsko formo. V prvotni obliki ni vsebovala začetnih treh sanchin udarcev, katere je kasneje dodal Kanei Uechi.
V tej kati je glede na Sanchin prisotnih več raznovrstnih tehnik oz. udarcev z različnimi površinami na roki. Največ je udarcev z odprto dlanjo. V samem zaključku kata vsebuje tudi skok iz nižjega položaja (položaj jezdeca) na desno nogo (položaj žerjava) in nazaj, ki simulira obrambo pred napadom s palico.

Tretja in hkrati tudi zadnja izmed originalnih kat se imenuje Sanseiryu ( nekateri jo imenujejo tudi Sandairyu ali Sandui ), pomeni pa šestintrideset. Ta kata je tudi najzahtevnešja znotraj Uechi ryu šole, saj zajema gibanje v osmih smereh in tudi v precej nizkih položajih – kiba dachi/shiko dachi, kar v prejšnjih dveh katah ni zajeto. Vsebuje praktično vse Uechi ryu tehnike, razen nekaterih iz Seisana.

 

Po letu 1950 je bilo v program šole dodanih še pet vmesnih kat. In sicer:

  • Kanshiwakanshiwa
  • Kanshukanshu
  • Seichinsanseiryu
  • Seiryuseiryu
  • Kanchin kanchin

Kanshiwa je bila sestavljena ( s strani Uechi Kanei -ja ) leta 1954, ime kate pa je sestavljeno iz imen Kanbun in Shushiwa. Je tudi edina kata znotraj sistema, ki vsebuje udarce z zaprto pestjo.

Kanshu je sestavil Itokazu Seiki. Ime kate je zopet združeno iz imen Kanbun in Shushiwa. Prvotno se je ta kata imenovala Daini Seisan ali drugi ( mali ) Seisan in je bila namenjena, kot pomoč pri učenju Seisan kate.

Seichin je kreiral Uehara Saburo leta 1963 in pomeni deset spopadov. Ta kata je po zahtevnosti tudi najtežja izmed kat pod mojstrsko stopnjo.

Seiryu kato je sestavil Kanei Uechi v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja.

Kanchin je v istem obdobju kot Seiryu zasnoval Uechi Kanei. Ime kate pa pomeni Kanbunov spopad ( sestavljeno iz imena Kanbun in kate Sanchin ). Predstavlja uvod v kato Sanseiryu, saj zajema večino tehnik iz višje kate.

Namen dodatnih petih kat je lažje in bolj poglobljeno razumevanje gibov ob prehodih na višje kate. Čeprav, paradoksalno, ravno zaradi tega prehod do naslednje kate dejansko traja dlje.